Praktik & Masterclass

Se næste undervisning under “Aktuelt” i venstre kolonne eller her!

 Den træning dine undervisere gerne selv ville have haft !!!
”What you learn with pleasure – you will never forget!!!”

SÅDAN BRUGER DU OS:

 • Klinisk praksis: Hvis du er under uddannelse kan du supplere undervisningen på din Akupunkturskole hos os ved at omsætte teori til klinisk praksis.
 • Supervision og Efteruddannelse som færdiguddannet akupunktør.
  (Færdiguddannede akupunktører kan opfylde efteruddannelseskrav. Min. 48 timer hvert 3 år)
 • Modul overbygnings fra RAB (Registreret Alternativ Behandler) til ETCMA niveau. Vi giver merit for din nuværende uddannelse og løse kurser du har fulgt andre steder, så du gennem delmoduler kan opgradere din uddannelse til ETCMA niveau.
  (”European TCM Association” har vedtaget minimumsstandarter for akupunkturuddannelse. Niveauet er markant højere end RAB)
 • Sanselig træning: evne til kropsligt at mærke, forstå og bruge Qi. (Faglig følsomhed)

TRÆNINGSGRUPPER:

 • Vi omsætter al teori til praksis ved briksen.
  Træningen er inspireret af Master Classes (mesterlære), hvor du samtidigt er et del af en træningsgruppe, der støtter dig i udviklingen af dit faglige håndværk.
 • Træningsgruppen har en rollefordeling, der går på skift. Det sikrer optimeret indlæring, hvor alle kommer igennem forskellige læreprocesser, får supervision, giver feedback og optimerer indlæring hos deltagerne.

DELTAGERANTAL:
Min. 4 deltagere.
Max. 12 deltagere (Ved flere studerende tages undervisningsassistenter ind)

UNDERVISERNE:

 • Har mindst 7 års praktisk klinikerfaring i Akupunktur.
 • Er uddannede på det højest opnåelige niveau i Danmark.
 • Videreuddanner sig alle løbende hos internationalt anerkendte undervisere.
 • Har lang undervisningserfaring (Majoriteten over 10 år!)
 • Kan omsætte (selv svært forståelig) teori til klinisk praksis.
 • Synes Akupunktur og formidling er sjovt og spændende!

Joachim Hauser:
har studeret Akupunktur siden 1986 og behandlet siden 1990, hvor han afsluttede min grunduddannelse – den første 3 års akupunkturskole i Danmark.
Han er videreuddannet i Akupunktur, Kinesiske Urter, Tai Chi Chuan & Qigong, samt Vestlig Krops Psykoterapi på et højt niveau.
Denne særlige kombination af faglige kompetencer har gjort det muligt at integrere en dyb viden om Kinesisk Medicin med vestlig Kropspsykoterapi.
Denne viden afspejler sig både under behandling i klinik, – og i formidling. Joachim underviser på flere af Danmarks førende Akupunkturskoler.
Joachim har behandlet med akupunktur i Århus siden 1990.
I 2001 tog han initiativ til AkupunkturAkademiet– en uddannelse og fagligt netværk for veluddannede Akupunktører. I 2006 overgik Skolen til at blive en forening og Joachim trak sig gradvist ud af bestyrelsen for at koncentrere sig om undervisning.
Han var en af de centrale undervisere på AkupunkturAkademiet i perioden 2001 – 14.

Lars Schuster:
er uddannet inden for kinesisk og japansk akupunktur samt kinesisk patent medicin. Lars har en baggrund som professionel trompetist og har bl.a. undervist ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Lars er uddannet på AkupunkturAkademiet i Århus & København, og efterfølgende på ”Chengdu University of Traditional Chinese Medicine”
Senere tog han sin uddannelse i japansk akupunktur (Toyohari) i Amsterdam ved Stephen Birch og Junko Ida. Og efterfølgende en 2 år postgraduate i Amsterdam som “Academic Toyohari practitioner”.
Lars underviser bl.a. på Københavns Akupunktur Skole og har fra 2007 – 2014 undervist på Akupunktur Akademiet i Århus og København. Udover at undervise behandler Lars med akupunktur i Århus.

En række undervisere er på vej……

TIDER:
Typisk mellem kl. 9 – 16
Se kommende datoer under “Aktuelt” – eller foreslå en dato, så får du mere indflydelse på tidspunkt og indhold! Reservation på post@akupunkturhuset.net eller 25542534. Betaling = tilmelding.

Vi kan også bestilles til at undervise i andre tidsrum og overalt i landet efter aftale, – på skoler, klinikker mv. (Min. 4 deltagere)

PRIS:
770 Kr. pr. Træningsdag (7 timer á 110 kr.)
•   Dette er i den lave ende i forhold til øvrige akupunkturuddannelser i Danmark.
•   Derudover kan påregnes udgifter til bøger, mv.
•   10% af indtægter afsættes til administration. Resten af indtægter går til honorar, lokaler mv.
•   Ved små og få grupper går 100 kr/time til honorering af underviser (i egen klinik.) Underviser honoraret har pt. et loft på 600 kr. pr. time.
•   Indtægter ud over dette går til administration, materialer, og lokaler.
•   Økonomien kører som i en forening. Der skal være transparens.
Det betyder, at du altid kan se de seneste regnskab og kigge i bogføring og bilag – med et smil J

BETALING:
Inden hver undervisning på Swipp / MobilePay: 31526882 eller konto: 2251 4373397003

STARTTIDSPUNKT:
Jo tidligere du melder dig og dedikerer dig – desto tidligere er næste gruppe i gang.

FORBEREDELSE (Ikke obligatorisk, men sikrer udbytte af dagens tema):
•   Læs de relevante kapitler hos Nigel Ching, Giovanni Maciocia om dagens tema.
•   Stil 5 –10 multiple choice spørgsmål med 3 svarmuligheder til det læste. Det skal være vigtige spørgsmål til nøgleforståelse.
•   Forbered praktiske opgaver – til demonstration på træningsdagen. (Find punkter, vis et meridianforløb, Find en pulsposition etc.)

STED:
Træningen foregår i underviserens klinik. Dette holder udgifter nede og giver undervisningen et kreativt rum – tæt på almen klinisk praksis.
Ved mange studiegrupper samtidigt flyttes undervisningen til et større lokale.

Klinisk praksis med Joachim Hauser Klinisk praksis med Joachim Hauser