Praksis Mesterlære

Den træning dine undervisere gerne selv ville have haft!!

SÅDAN KAN DU BRUGE UNDERVISNINGEN:

 • Supervision og Efteruddannelse for akupunktører. Vi kan bl.a. hjælpe færdiguddannede akupunktører til at opfylde efteruddannelseskrav (min. 48 timer hvert 3 år)
 • Klinisk praksis: Hvis du er under uddannelse kan du supplere undervisningen på din Akupunkturskole ved at omsætte teori til klinisk praksis hos os.
 • Opgradere din kunnen fra RAB til ETCMA niveau. (”European Traditional Chinese Medicine Association”)
 • Sanselig kropslig træning i at mærke, forstå og anvende Qi. (’Faglig følsomhed’)

TRÆNINGSGRUPPER:

 • Vi omsætter teori til praksis ved briksen (Foreslå teoretiske temaer og tage egne patienter med).
 • Træningen er inspireret af Master Classes (mesterlære), hvor træningsgruppen samtidigt støtter dig i udviklingen af dit faglige håndværk.
 • Træningsgruppen har en rollefordeling, der går på skift. Det sikrer optimeret indlæring, hvor alle får supervision, giver feedback og optimerer praktisk og teoretisk indlæring.

DELTAGERANTAL:
Min. 4 deltagere. Max. 12 deltagere (Ved flere studerende tages undervisningsassistenter ind)

UNDERVISER: Joachim Hauser, AkupunkturHuset i Århus

 • Har over 30 års praktisk klinikerfaring i Akupunktur.
 • Er uddannet på det højest opnåelige niveau i Danmark.
 • Videreuddanner sig alle løbende hos internationalt anerkendte undervisere.
 • Har lang undervisningserfaring (over 20 år!)
 • Kan omsætte (selv svært forståelig) teori til klinisk praksis.
 • Synes Akupunktur og formidling er sjovt og spændende!

Joachim har studeret Akupunktur siden 1986 og behandlet siden 1990, hvor han afsluttede sin grunduddannelse fra den første 3 års akupunkturskole i Danmark. Han er videreuddannet i Akupunktur, Kinesiske Urter, Tai Chi Chuan & Qigong, samt Krops-Psykoterapi på et højt niveau. Denne særlige kombination af faglige kompetencer har gjort det muligt at integrere en dyb viden om Kinesisk Medicin med vestlig Kropspsykoterapi.
Denne viden afspejler sig både under behandling i klinik, – og i formidling.
I 2001 tog Joachim initiativ til uddannelsen AkupunkturAkademiet (2001–2014), hvor han var daglig leder og en af de primære undervisere. Joachim har yderligere undervist på en række af Danmarks bedste akupunkturskoler.

TRÆNINGSDAGE I FORÅRET 2020:
Lørdag d. 4 Januar 2020 kl. 9 – 16                         Søndag d. 5 Januar 2020 kl. 9 – 16
Lørdag d. 1 Februar 2020 kl. 9 – 16                        Søndag d. 2 Februar 2020 kl. 9 – 16
Lørdag d. 7 Marts 2020 kl. 9 – 16                            Søndag d. 8 Marts 2020 kl. 9 – 16
’Praksis Mesterlære’ kan også arrangeres i andre tidsrum og overalt i landet efter aftale, – på skoler, klinikker mv. (Min. 4 deltagere)

PRIS: 950 kr. pr. træningsdag
Tilmelding på post@joachimhauser.dk eller 25542534. Betaling inden hver træning på MobilePay: 86099 eller konto: 8401 0004265502. Betaling = tilmelding.

STED: Oplyses ved tilmelding.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.