Firmaordninger

Firmaer, organisationer og institutioner kan indgå firmaaftaler.
Jeg har gennem årene indgået i en lang række mangeartede sammenhænge, hvor vores evne til omstilling til forskellige faggrupper har været en stor fordel.
Ud over at tilbyde behandlinger og undervisning vdr. helbredsproblemer, har jeg medvirket som “Helbreds Guide” – Jeg hjælper enkeltpersoner, grupper og virksomheder til at benytte kropslige og sjælelige parametre til at forandre konflikter til næring og styrke. Konflikterne kan være kropslige og sjælelige i det enkelte menneske, men kan også være interpersonelle og strukturkonflikter, der hindrer den enkelte virksomhed eller organisation i at fungere hensigtsmæssigt.

Ved behandlinger i klinik og på virksomheden gælder priserne fra klippekortsordningen.